Piaskennel

120922

Mulet på morgonen som övergick i regn frampå dagen, 7° C.

Hundar kan slingra ihop sig.

En huvudstudie av vår nyaste pojke.

Arkiv