Piaskennel

120820

120820
Mulet, 17° C.
Idag fungerar telefonen igen, det är tygligen en varannan dags telefon jag köpt mig!
En ny bild på vackra Yoko, den är det fart och fläkt i.

Arkiv